Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."
Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."

Přátelé kláštera Teplá Vás vítají!

V místech, kde přechází kopcovitá krajina západních Čech do Tepelské vrchoviny, se nachází klášter premonstrátů Teplá. Ze světově známých Mariánských Lázní je to jen 14 km východním směrem.

„Klášter Teplá“ – to je název pro více jak 800 let starou historie osídlení a církve v srdci Evropy.

Friedhof Zwiefalten

 

 

 

Der Verein der Freunde des Stifts Tepl

nimmt Abschied von

 

C E N T A    S C H M I D

 

* 1. 11. 1 9 3 9  + 2 1 . 5 . 2 0 2 1

 

Spolek přátel kláštera Teplá se loučí s

 

C E N T O U  S C H M I D

Centa Schmid 2018

Aktuální 

Bohužel se tento rok kvůli epidemii Covid-19 nemůže uskutečnit ani oslava našeho 25-i letého výročí, ani týden mládežnických pěveckých sborů, ani běžná valná hromada... ale budeme pořádat tzv. zoomovou konferenci....

                         ... v SOBOTU 22. SRPNA 2020 od 10:00 do ca. 12:00 hodin. 

Rozhodnutí jsme nečinili snadno. Avšak na základě stávající situace a skutečnosti, že mnozí z našich členů patří do skupiny osob obzvláště ohrožených Covidem-19, jsme se rozhodli, že nebudeme očekávat osobní účast, nýbrž Vás od této povinnosti osvobodíme.

Nabízíme však všem členům, kteří nemohou být přítomni osobně, možnost zúčastnit se digitální konference za využití platformy Zoom, jejímž prostřednictvím mohou být „při tom“. Nabízíme k osobní účasti (při dodržení odstupů v odpovídajícím prostoru) 3 tzv. „satelitní místa“: Teplá, Mnichov a Butzbach. Případně se můžete zúčastnit zcela individuálně online ze svého domova.

Prosíme, přihlaste se, obdržíte včas informace k setkání na uvedených třech místech nebo Vám bude zaslán Link do zoomové konference.

Těšíme se na setkání – s odstupem – ale celým srdcem spolu.

 

Pro naše jubileum 2020 jsme mimo jiné plánovali:

Koncerty našeho česko-německého mládežnického pěveckého sboru v Mariánských Lázních a v klášteře Teplá.

Slavnostní akt mimo jiné s úvodním slovem pana opata Filipa Lobkowicze, bývalého ministra kultury České republiky Daniela Hermana a přednáškou našeho patrona a bývalého výkonného ředitele Programu životního prostředí OSN, pana Klause Töpfera.

V návaznosti na náš aktuální projekt „Hlavní oltář“ jsme plánovali cestu po stopách bratří Lauermannů z Prahy, jakož i cestu do Eremitáže v Bayreuthu, ve které byl použit stejný kámen jako v případě hlavního oltáře klášterního kostela v Teplé, jenž byl restaurován v rámci sesterského projektu.

Těšíme se, že s Vámi budeme moci jubileum společně oslavit v roce 2021!

Aktuální 

Hlavní oltář pod lešením!

Veškeré dřevěné objekty byly sejmuty z oltáře. Sochy a ozdobné prvky byly následně uloženy v kněžišti klášterního kostela, tedy v klimatických podmínkách, na které jsou zvyklé. Pouze během samotné fáze restaurování je práce prováděna v ateliéru.

Kamenné architektonické prvky oltáře jsou již očištěny, vyleštěny a poškozená místa byla vyspravena. 

Jsme teprve uprostřed prací a jsme odkázáni na další finanční pomoc za účelem dotažení projektu ke zdárnému konci; další informace k průběhu prací naleznete zde:

Projekt hlavní oltář – dřevěné sochy

 

 

 

Několik příkladů KDYSI a NYNÍ:

V průběhu staletí mnohokráte hrozilo ukončení této historie. Naposledy klášter těžce poškodily 2. Světová válka a její následky. Vyhnání německy hovořících kanovníků a obyvatelstva započaté v roce 1945, převzetí moci komunisty, vyvlastnění kláštera a užívání celého klášterního areálu jako kasárna Československé lidové armády, jakož i uzavření celé země za „železnou oponou“, které trvalo až do roku 1989.

Stopy tohoto vývoje jsou zřetelné dodnes. A přesto, stejně jako již několikráte v minulosti, zvedl se klášter Teplá i v naší době ze stavu bezmoci a zpustošení.

Od roku 1990, kdy byl klášter vrácen řádu premonstrátů, se začal klášterním areálu pod zrenovovanými střechami kláštera Teplá opět vzmáhat život. Někdejší konventní budovy ožívají společenstvím řeholníků, kteří jsou činní v duchovní správě nejen v místě samém ale i v okolí. Řeholníci obývají restaurovanou část rozsáhlého komplexu budov, ve kterém mohla být umístěna i Hroznatova akademie otevřená v létě 2015 díky velkorysé finanční pomoci ze strany EU.

Léto 2015 – posvěcení portálu

Náš spolek si vzal za úkol umožňovat nejen stavební obnovu kláštera ale i setkávání lidí, zejména osob německé a české národnosti. Soustředíme se na kulturní události pro osoby obou sousedských národů. Z tohoto důvodu jsme od roku 1995 zorganizovali řadu uměleckých symposií, letních workcampů pro mládež, týdny pro mládežnické hudebníky a mládežnické pěvecké sbory, jakož i společné poznávání české krajiny. Všechny tyto činnosti měly za cíl přivést dohromady lidi z obou stran hranice, a sice s myšlenkou na mírovou budoucnost Evropy.

Zde můžete přejít přímo na domovské stránky kláštera Teplá. Najdete na nich informace o historii kláštera a o zakladateli kláštera, blahoslaveném Hroznatovi.

Máte-li zájem o další informace, můžete se prostřednictvím tohoto odkazu hlouběji ponořit do materie, případně se informovat i na dalších internetových stránkách.

 

Verein der Freunde des Stifts Tepl

zu Esslingen am Neckar e.V.

Stauferweg 4

D-88260 Argenbühl-Eglofs

Tel. +49 7566 9415395

Freunde-Stift-Tepl@t-online.de

Termine /Termíny 

27. Jahreshauptversammlung /

výroční valná hromada

27.08.2022

 

5. Deutsch-Tschechische Jugendchorwoche / 5. německo-český týden mládežnických sborů

Stift Tepl/Klášter Teplá

voraussichtlich / očekávaný

21. - 28.08.2022

Tipp / Spropitné:

Ausstellung in Prag / Výstava v Praze

 

TSCHECHISCHE WURZELN: AMERIKANISCHE IDENTITÄT

CESKE KORENY: AMERICKA IDENTITA

https://www.kunstmatrix.com

Mitglied werden/                    Chci se stát členem spolku

Zahl der Besucher - Počet návštěv:

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Verein der Freude des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V. Petr Kalla & Renate Zehnder