Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."
Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."

Přátelé kláštera Teplá Vás vítají!

V místech, kde přechází kopcovitá krajina západních Čech do Tepelské vrchoviny, se nachází klášter premonstrátů Teplá. Ze světově známých Mariánských Lázní je to jen 14 km východním směrem.

„Klášter Teplá“ – to je název pro více jak 800 let starou historie osídlení a církve v srdci Evropy.

Aktuální 

Náš projekt hlavního oltáře vstupuje do cílové rovinky.

Vědecké výzkumy Technické univerzity v Mnichově o poškození životního prostředí na kamenné architektuře oltáře byly dokončeny, stejně jako vývoj nových možností restaurování. Pod vedením Dr. Gerharda Lehrbergera byl projekt zpracován a financován Německou spolkovou nadací (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) pro životní prostředí, které za tuto podporu velmi děkujeme. 

Shrnutí naleznete zde.

 

 

Hlavní oltář pod lešením!

Veškeré dřevěné objekty byly sejmuty z oltáře. Sochy a ozdobné prvky byly následně uloženy v kněžišti klášterního kostela, tedy v klimatických podmínkách, na které jsou zvyklé. Pouze během samotné fáze restaurování je práce prováděna v ateliéru.

Kamenné architektonické prvky oltáře jsou již očištěny, vyleštěny a poškozená místa byla vyspravena. 

Jsme teprve uprostřed prací a jsme odkázáni na další finanční pomoc za účelem dotažení projektu ke zdárnému konci; další informace k průběhu prací naleznete zde:

Projekt hlavní oltář – dřevěné sochy

 

 

 

Několik příkladů KDYSI a NYNÍ:

V průběhu staletí mnohokráte hrozilo ukončení této historie. Naposledy klášter těžce poškodily 2. Světová válka a její následky. Vyhnání německy hovořících kanovníků a obyvatelstva započaté v roce 1945, převzetí moci komunisty, vyvlastnění kláštera a užívání celého klášterního areálu jako kasárna Československé lidové armády, jakož i uzavření celé země za „železnou oponou“, které trvalo až do roku 1989.

Stopy tohoto vývoje jsou zřetelné dodnes. A přesto, stejně jako již několikráte v minulosti, zvedl se klášter Teplá i v naší době ze stavu bezmoci a zpustošení.

Od roku 1990, kdy byl klášter vrácen řádu premonstrátů, se začal klášterním areálu pod zrenovovanými střechami kláštera Teplá opět vzmáhat život. Někdejší konventní budovy ožívají společenstvím řeholníků, kteří jsou činní v duchovní správě nejen v místě samém ale i v okolí. Řeholníci obývají restaurovanou část rozsáhlého komplexu budov, ve kterém mohla být umístěna i Hroznatova akademie otevřená v létě 2015 díky velkorysé finanční pomoci ze strany EU.

Léto 2015 – posvěcení portálu

Náš spolek si vzal za úkol umožňovat nejen stavební obnovu kláštera ale i setkávání lidí, zejména osob německé a české národnosti. Soustředíme se na kulturní události pro osoby obou sousedských národů. Z tohoto důvodu jsme od roku 1995 zorganizovali řadu uměleckých symposií, letních workcampů pro mládež, týdny pro mládežnické hudebníky a mládežnické pěvecké sbory, jakož i společné poznávání české krajiny. Všechny tyto činnosti měly za cíl přivést dohromady lidi z obou stran hranice, a sice s myšlenkou na mírovou budoucnost Evropy.

Zde můžete přejít přímo na domovské stránky kláštera Teplá. Najdete na nich informace o historii kláštera a o zakladateli kláštera, blahoslaveném Hroznatovi.

Máte-li zájem o další informace, můžete se prostřednictvím tohoto odkazu hlouběji ponořit do materie, případně se informovat i na dalších internetových stránkách.

 

Verein der Freunde des Stifts Tepl

zu Esslingen am Neckar e.V.

Stauferweg 4

D-88260 Argenbühl-Eglofs

Tel. +49 7566 9415395

Freunde-Stift-Tepl@t-online.de

Termine /Termíny 

29. Jahreshauptversammlung /

výroční valná hromada

24.08.2024

 

 6. Deutsch-Tschechische Jugend-Chorwoche/ 6. německo-český týden mládežnických sborů

18.-24.08.2025 

 

30. Jahreshauptversammlung /

výroční valná hromada

23.08.2025

Veröffentlichung / Vydání

Glanz und bunte Vielfalt
Kulturgeologie der Dekorgesteine barocker Schlösser und Kirchen in Westböhmen und Oberfranken
Das Buch kann über den Verein bezogen werden.

Mitglied werden/                    Chci se stát členem spolku

Zahl der Besucher - Počet návštěv:

Druckversion | Sitemap
© Verein der Freude des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V. Petr Kalla & Renate Zehnder