Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."
Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."

Spolek aktuálně a v pohledu na poslední dva roky

2017 – Rozloučení s bývalými členy představenstva a ocenění za vykonanou činnost v rámci valné hromady dne 26.08.2017

Skupinová fotografie s naším patronem Prof. Dr. Janem Sokolem opatem Filipem Zdeňkem Lobkowiczem O.Praem.

Středobodem naší letošní valné hromady byly poděkování zasloužilým členům představenstva a pomocníkům našeho spolku, jakož i náš velký projekt „Záchrana hlavního oltáře“. K tomuto tématu následně poskytl člen našeho spolku Dr. Gerhard Lehrberger teoretické a vědecké informace a členové spolku přítomní na valné hromadě byli informováni i o stávajícím stavu peněžitých darů. Přímo v klášterním kostele pak Dr. Lehrberger představil opatření, která bude nutné na kamenných částech provést, a měřící body sloužící k zaznamenávání klimatických podmínek. Restaurátorka Helena Jahodová názorně předvedla na nezrestaurovaných i již zrestaurovaných sochách z jiných kostelů, jaké práce a použití jakých technik jsou na dřevěných oltářních sochách plánovány.

 

V rámci valné hromady se vždy koná dle možností též přednáška či výlet do okolí. Autobusem jsme odjeli do Plzně, která se v roce 2015 pyšnila titulem Evropské hlavní město kultury. Nejdříve jsme se procházeli starým městem. Organoložka plzeňské diecéze, paní Chaloupková nás provedla gotickým kostelem Sv. Bartoloměje, který je od roku 1993 katedrálním kostelem nově zřízeného biskupství. Na varhanní empoře nás paní Chaloupková potěšila i zvukem varhan. Zájemci mohli vystoupit i na 103 metrů vysokou věž katedrály, odkud se před nimi otevřelo nádherné panorama města. Náš člen Prof. Mašek nám představil své rodné město z „věžové perspektivy“. Po prohlídce kostela bývalého františkánského kostela se skupina členů vydala na večeři do restaurace světoznámého pivovaru Plzeňský Prazdroj.

2016 – Valná hromada s volnou nového představenstva

Volba představenstva v rámci 21. valné hromady znamenala významný mezník. Předsedkyní našeho spolku byla od jeho založení v roce 1995 až do roku 2016 paní Centa Schmid. Na návrh pana opata Filipa Zdeňka Lobkowicze O.Praem. byl paní Centě Schmid na důkaz vysokého uznání spontánně udělen titul čestné předsedkyně, což členové potvrdili mohutným potleskem. Ani dlouhodobá 1. místopředsedkyně, paní Elisabeth Braun, již o svou funkci neusilovala. Obě přitom přes dvacet let určovaly směřování našeho spolku a zároveň jej dokonale řídily. Členové, jakož i nové představenstvo poděkovali jak jim, tak i členům představenstva paní Veronice Schäfer (pokladní),  panu Hartmutu Hoffmannovi (zapisovatel) a panu Gerhardu Bangertovi (revizor účtů), kteří se rovněž rozhodli nadále nekandidovat.

Imprese z tepelského léta 2017

Verein der Freunde des Stifts Tepl

zu Esslingen am Neckar e.V.

Stauferweg 4

D-88260 Argenbühl-Eglofs

Tel. +49 7566 9415395

Freunde-Stift-Tepl@t-online.de

Termine /Termíny 

5. Deutsch-Tschechische Jugendchorwoche / 5. německo-český týden mládežnických sborů

19.-27.08.2023

 

28. Jahreshauptversammlung /

výroční valná hromada

26.08.2023

Neuerscheinung /  Nová publikace:

Glanz und bunte Vielfalt
Kulturgeologie der Dekorgesteine barocker Schlösser und Kirchen in Westböhmen und Oberfranken
Das Buch kann über den Verein bezogen werden.

Mitglied werden/                    Chci se stát členem spolku

Zahl der Besucher - Počet návštěv:

Druckversion | Sitemap
© Verein der Freude des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V. Petr Kalla & Renate Zehnder